Năm 2023, mặc dù có không ít khó khăn, thử thách, song tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp vẫn cố gắng, nỗ lực, đoàn kết và sáng tạo để hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ thực thi công vụ đề ra từ đầu năm, thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm của Bộ Công Thương và ngành Công Thương.
Đặc biệt trong công tác xây dựng VBQPPL, Cục hoàn thành xây dựng 14 Thông tư (chiếm 42,4% tổng số Thông tư ban hành trong năm của cả Bộ). Hoàn thành tổ chức thanh tra, kiểm tra gần 100 đơn vị. Chỉ đạo, quản lý điều hành về thực thi công vụ, công tác giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực được giao đảm bảo quy định, các Trung tâm thuộc Cục tiếp tục duy trì doanh thu, từng bước nâng cao đời sống viên chức, người lao động.
Các đồng chí Lãnh đạo Cục chủ trì điều hành Hội nghị
Hội nghị đã thảo luận và bàn các giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Để đảm bảo các mục tiêu phát triển chung của ngành Công Thương trong năm 2024 đã đặt ra theo hướng phát triển bền vững, Cục ATMT đã nhận thức rõ trách nhiệm, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành công thương là hết sức nặng nề. Để chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Cục ATMT đặt ra kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2024 cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tập trung chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
2. Thực hiện kế hoạch chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2024
3. Tổ chức hội nghị, chương trình phổ biến pháp luật trong lĩnh vực an toàn và môi trường
4. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn về thực thi công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
5. Tiếp tục làm tốt công tác thường trực PCTT&TKCN Bộ Công Thương
6. Thực hiện cải cách hành chính, gia tăng hiệu quả công việc,…
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phát biểu tại hội nghịBà Đỗ Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phát biểu tại hội nghị
Ông Trịnh Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phát biểu tại hội nghị
Lãnh đạo Cục tặng hoa chia tay đồng chí Trần Danh Thắng - Cán bộ phòng An toàn công nghiệp, Cục ATMT thực hiện chế độ nghỉ hưu